El Grup Pujol actua en sis camps de la industrialització i és capdavanter en cadascun d'ells:El Grup disposa de més de trenta empreses dedicades a la fabricació, investigació, assessorament, distribució, logística i muntatge que donen servei a les pròpies empreses i als seus clients.

Obra Pública

La nostra dilatada experiència en les tècniques del formigó pretensat i armat, l’elevada tecnologia de que disposem i l’àmplia capacitat de producció, ens animen, l'any 1970, a entrar en el camp del gran prefabricat per obra pública: Infrastructures de carreteres i ferroviàries, murs de contenció, obres hidràuliques, obres subterrànies i altres obres especials, en definitiva, des de PREFABRICATS PUJOL S.A. donem solució a tots aquells reptes que exigeixen els projectes d’avui.
Imatges