NOTíCIA

07 nov. 18 Treanor Pujol inicia un projecte de construcció de set escoles arreu d’Anglaterra

Els alumnes de la English Martyrs School de Hartlepool van començar el curs amb unes noves instal·lacions en les que va col·laborar Treanor Pujol. Després d’aquest projecte ja s’està treballant en la construcció de dues escoles més a Newcastle i a Bradford i es preveu que durant el proper any se’n construeixin quatre més

El passat mes de setembre, Treanor Pujol va completar amb èxit el subministrament de 9.000 m² de placa alveolar de 200 mil·límetres de cantell per a la English Martyrs School de Hartlepool, al nord-est d’Anglaterra. El Departament d’Educació exigia que l’escola estigués enllestida abans que comencés el nou període escolar, així que la reforma es va finalitzar en tan sols dos mesos, un termini límit.

Treanor Pujol es va encarregar del disseny, fabricació i subministrament de les tres plantes (forjats) de l’edifici. Durant el projecte, que es va dividir en tres fases, es van realitzar més de 150 transports de material des de la fàbrica de Leeds a la ciutat de Hartlepool.

Aquest intens treball va propiciar que BAM, el contractista principal, designés a Treanor Pujol com l’empresa encarregada del subministrament i muntatge de la placa alveolar de diferents escoles arreu de la regió. Per ara s’han iniciat les obres de dues d’aquestes escoles: la Whickham School de Newcastle i el New College de Bradford.