NOTíCIA

25 gen. 23 Finalitzada la nova depuradora d’aigües a Sallent de Gállego

Pujol ha subministrat els elements prefabricats per a la construcció d’aquesta EDAR a Formigal-Sallent de Gállego (Osca).

L’Institut Aragonès de l’Aigua durà a terme 27 noves actuacions en matèria de depuració al Pirineu. Una de les primeres depuradores en posar-se en funcionament, ha estat la d’EDAR de Formigal-Sallent de Gállego.

Aquesta depuradora dona servei al Sallent i al nucli de Formigal mitjançant un col·lector de 4 km de longitud. La depuradora està dissenyada per a una càrrega màxima de 7.500 habitants equivalents en temporada alta, ampliable fins a 12.000, en cas que fos necessari en el futur.

Una de les principals característiques, i un dels requisits del projecte, és que la coberta presenta un pendent del 30%, ja que està ubicada a una zona de muntanya on sol acumular-se gruixuts de neu importants. Per aquest motiu, per a l’estructura de coberta s’han fet servir styls.

Pel que fa a la coberta de la nau pròpiament dita, Pujol també s’ha encarregat del subministrament i del muntatge utilitzant panell sandwich PIR de color gris “pissarra” amb un gruix de 50 mm.

Un altre dels aspectes destacables és l’ús de connexions cargolades als pilars, que en garanteixen la posició exacta, el procés de posicionament és més ràpid i augmenta la seguretat incrementant l’accessibilitat a obra. Els pilars estan dotats de mènsules per poder suportar el pont grua de 5 Tn.

Finalment, cal afegir que el formigó usat per a l’execució d’aquest projecte conté additius especials per evitar-ne la seva degradació a causa del contacte amb els productes químics utilitzats en el tractament d’aigües residuals.

Fotografies