NOTíCIA

10 maig 23 Nou edifici multiplanta a Badalona

Pujol ha fabricat i subministrat els elements prefabricats de formigó per aquest nou projecte a Badalona.

L’edifici multiplanta està format per la zona d’oficines amb 3 plantes d’uns 500 metres quadrats respectivament i la zona de nau industrial formada per 2 plantes de forjat d’aproximadament 1000 metres quadrats.

En aquest projecte, és interessant destacar que l’estructura destinada a l’àrea de càrrega/descàrrega i producció s’han instal·lat 5 ponts grua de 10Tn cadascun.

Per salvar les diferents alçades des de la planta baixa fins a la coberta, s’han usat nuclis d’escales prefabricades de 8 trams d’altura de 6.70 m. de longitud.

Finalment, pel que fa als tancaments de la nau s’han realitzat amb panells prefabricats pintats de color blanc on destaquen les obertures per a les finestres horitzontals.

Fotografías