NOTíCIA

07 febr. 24 Plataforma logística a Vilanova de Vallès (Barcelona)

Pujol ha fabricat i subministrat el prefabricat de formigó per aquesta nova construcció al Polígon de la Carretera de Valldoriolf a Vilanova del Vallès.

El projecte està emplaçat en una parcel·la de més de 38.000 m2, amb gairebé 22.500 m2 de nau industrial i 91 molls de càrrega. El resultat d’aquesta obra és una edifici multiplanta dividit en 4 plantes d’oficines i zona d’emmagatzematge a la planta baixa.

Pel que fa a la coberta, s’han utilitzat jàsseres planes de 32 metres de longitud. Aquest tipus de peces són utilitzades com a bigues principals en estructures de coberta per a grans llums.

Plataforma logística - Vilanova del Vallès (Barcelona)
Plataforma logística - Vilanova del Vallès (Barcelona)
Nave logística - Vilanova del Vallès
Plataforma logística - Vilanova del Vallès (Barcelona)
Plataforma logística - Vilanova del Vallès (Barcelona)
Plataforma logística - Vilanova del Vallès (Barcelona)

Un altre aspecte important és que els nuclis d’ascensor d’aproximadament 20 metres d’altura s’han realitzat amb elements prefabricats.

Finalment, pel que fa als tancaments d’aquesta nau logística s’han usat panells prefabricats llisos pintats per la cara interior i exterior, aspecte de denota una especial cura pels detalls en els acabats.