NOTíCIA

17 nov. 22 Pujol ha participat en l’execució d’un grup de naus industrials a Guissona

Recentment, s’ha finalitzat la construcció de tres naus de promoció a Guissona (Lleida). Pujol ha estat l’encarregat de fabricar i subministrar el prefabricat de formigó utilitzat en l’estructura i els tancaments.

Per a l’estructura de la coberta de les diferents construccions s’han utilitzat peraltades I40 de 24 metres de longitud. També s’han proveït les plaques alveolars i les jàsseres (tipus Icària) pel forjat interior pensat per a ubicar-hi la zona d’oficines. Finalment, pel que fa als tancaments s’han emprat panells verticals de 12 metres d’altura amb acabat d’àrid vist “Segre” (àrid de riu amb cantell arrodonit). Aquest tipus d’acabat, a diferència del tradicional acabat llis gris, és més ornamental i ofereix una imatge més acurada.

El projecte executat ocupa una superfície de 3500 metres quadrats aproximadament, on cadascuna de les naus compta amb uns 1150 metres quadrats. Les tres naus presenten la mateixa estructura i distribució dels espais.

Tenint en compte que les naus industrials d’aquest projecte estan destinades al lloguer han estat preparades per exercir-hi qualsevol activitat que demani el mercat.

Fotografies