NOTíCIA

13 juny 19 Pujol participa en l’execució d’un conjunt de vuit naus industrials

Recentment s’ha finalitzat una important execució de naus de promoció al Polígon Industrial Can Terrers de La Garriga (Barcelona). Pujol ha subministrat el prefabricat de formigó utilitzat tant en l’estructura com en els tancaments de totes elles

Les noves vuit naus industrials amb les que compta el Polígon de La Garriga són completament prefabricades. Totes tenen la mateixa estructura i dimensions: disposen d’una entrada per a mercaderies i compten amb 400 m² de planta baixa i 130 m² d’altell per a oficines, a les quals s’accedeix per una escala prefabricada, també obra de Pujol.

Tenint en compte que estan destinades al lloguer per a usos industrials i que poden acollir empreses que desenvolupin diverses activitats, se n’han fet algunes de Tipus A i altres de Tipus B, depenent del grau de resistència al foc que necessitin segons el seu risc.

Les naus estan adaptades al desnivell del terreny i distribuïdes en filera, tal com es pot veure en la forma del remat de coronació. La façana exterior combina àrid de riu gris amb tancaments de xapa de color taronja que li donen un color més viu. De la mateixa manera, també hi destaquen murs cortina (vidrieres horitzontals) i nuclis d’il·luminació d’escala (vidrieres verticals) de color blau que, a banda de permetre l’entrada de la llum natural, també aporten color.