NOTíCIA

22 febr. 23 Repoblació rural: Huerto ofereix feina i habitatge

Projecte pioner per facilitar la integració de nous treballadors i frenar la despoblació del medi rural.

Ganadería Riomon, una empresa ramadera, ubicada a Huerto (Osca) ha realitzat la construcció de 6 habitatges prefabricats d’uns 90 metres quadrats cadascun destinats a l’allotjament dels empleats de l’empresa. Aquesta iniciativa facilita la feina diària dels ramaders, ja que les cases s’ubiquen molt a prop de l’explotació ramadera, afavorint així la cura diària dels animals.

A banda d’aquests habitatges, l’empresa també ha decidit fer una gran sala de reunions de 120 metres quadrats, es tracta d’un espai multiús on poder celebrar ponències, reunions empresarials, presentacions, cursos de formació…

Pujol ha participat en la construcció abastint els elements prefabricats:

  1. Les cobertes de les diferents cases s’han utilitzat biguetes VP300 de 12 metres per a la col·locació del panell sandvitx.
  2. Les parets dels habitatges s’han realitzat amb aïllament tèrmic continu de sandvitx de 20 cm de gruix.