NOTíCIA

28 set. 22 VEOS Ibérica promou un projecte innovador d’economia circular a Monzón

Veos Ibérica, empresa liderada per l’empresa belga VEOS Group amb el suport de Vall Companys, ha promogut un projecte d’innovació i d’economia circular per a l’aprofitament de subproductes de porcí.

La companyia basarà la seva activitat amb el desenvolupament de proteïnes per a l’alimentació animal gràcies el procés del plasma porcí. Aquest nou projecte empresarial ha estat un revulsiu pel que fa a l’economia circular. Mentre en altres sectors o industries, els desfets són considerats com a residus: l’agroalimentació i la ramaderia han aconseguit donar-li un valor afegit a nivell empresarial i econòmica.

Aquesta planta pionera a Espanya de 15.000 metres quadrats situada al polígon de La Armentera (Monzón) ja està en ple funcionament.

Pujol ha participat activament en aquest projecte, ocupant-se de la fabricació i subministrament dels elements prefabricats (forjats, coberta i tancaments) per a la construcció d’aquestes noves instal·lacions:

  1. Per als forjats es van utilitzar bigues Icaria de tipus T i L les quals permeten la reducció del cantell amb una altura útil màxima.
  2. Les cobertes de les diferents àrees s’han edificat amb peraltades I80 (de gairebé 40 metre de longitud) i I40 ( de més de 20 metres de longitud) amb bigues de 26 / 300 i riostres frontals.
  3. Pel que fa als tancaments de la nau, s’ha optat per usar panells d’àrid rentat (àrid de riu amb cantell arrodonit), un tipus d’acabat que, a diferència del gris llis, és més ornamental i ofereix una imatge més cuidada. Per últim, per a les divisions interiors de les diferents zones s’ha realitzat amb plaques alveolars

Un dels aspectes més destacables d’aquest projecte va se la rapidesa amb la que es va executar ja que amb 12 mesos les noves instal·lacions ja estaven operatives.

Fotografies