NOTíCIA

08 juny 22 ALDI augmenta la seva presència al País Basc amb un nou supermercat a Andoáin (Guipúscoa)

Amb aquesta obertura, la cadena de supermercats alemanya suma 15 establiments al País Basc.

Es tracta de la primera botiga que ALDI inaugura aquest any en aquesta comunitat autònoma, on té previst continuar creixent en el futur. De fet, l’empresa està immersa en un pla d’expansió per tot el territori espanyol amb el qual preveu l’obertura de 50 nous punts de venda durant el 2022.

Aquest supermercat, que compta amb una superfície de més de 1.100 metres quadrats, no és el primer projecte que Pujol realitza per la cadena de supermercats. Si no que ALDI ja havia confiat anteriorment en l’experiència de Pujol per l’execució dels seus projectes.

En aquesta ocasió, Pujol ha subministrat diversos elements prefabricats per a l’estructura i els tancaments de la nau industrial:

  1. Per a la zona de pàrquing: Pilars i forjats, formats per plaques alveolars i jàsseres (tipus Icària i Thalassa).
  2. Per l’estructura de la coberta de l’establiment comercial on s’ha emprat riostres, bigues doble “T” (Model Orion) i bigues VP26.
  3. 3. Els tancaments han estat realitzats amb panell llis.
Fotografies