NOTíCIA

17 maig 23 Finalitzada la nau logística de Subitur

Pujol s’ha encarregat de fabricar i subministrar el prefabricat per aquesta nau a La Selva del Camp (Tarragona).

Subitur és una empresa jove i dinàmica dedicada al transport nacional i internacional. La nova construcció està situada al Polígon Industrial Mil·lenium (La Selva del Camp) en una parcel·la d’11 mil metres quadrats aproximadament dels quals 1.600 m2 corresponen a la nau industrial, equipada amb molls de càrrega i zona d’oficines d’uns 220 m2.

Per a l’estructura de la nau s’han utilitzat pilars i bigues de cantell constant de 110 cm de 25 metres de longitud (model Minerva) amb biguetes VP-300. Tot amb un pendent del 3% per facilitar la instal·lació de la coberta Deck.

La façana principal està formada per panells horitzontals de 20 cm de gruix pintats de color gris on destaquen dos elements. Per una banda, el logotip pintat i per l’altra, el mòdul d’oficines que sobresurt del cos central de la nau. Aquesta zona de dues plantes s’ha edificat amb pilars, jàsseres (model Thalassa) i plaques alveolars.

Finalment, com a curiositat, Pujol també ha subministrat 25 murs de contenció de 8 metres, ja que el límit de la parcel·la on s’ubica la nau es contigua a la via de tren on hi ha un fort desnivell.