NOTíCIA

20 jul. 22 Finalitzada la segona fase de les naus a PLAZA (Zaragoza)

Pujol ha participat en l’execució de les vuit naus industrials corresponents a la segona fase del projecte d’Inversiones Valenzuela a Zaragoza.

Inversiones Valenzuela és una empresa familiar aragonesa especialitzada en immobles logístics i comercials des de l’any 2002. L’empresa gestiona el lloguer a Zaragoza de locals comercials i de naus logístiques a PLAZA (Plataforma logística de Zaragoza).

PLAZA és un dels majors recintes logístics d’Europa. La seva característica principal és que està basada en un centre intermodal de transports (ferrocarril, carretera i avió), combinació que cobreix totes les necessitats de connexions nacionals i internacionals.

Un cop més, Prefabricats Pujol ha col·laborat en l’execució d’aquesta fase on s’han construït vuit naus de diferents dimensions i que juntes sumen un superfície de 9.120 m2.

El projecte s’ha dissenyat per a què cada nau funcioni de forma independent, per aquest motiu, han estat delimitades amb tancaments alveolars. A més, cada nau disposa de tres molls de càrrega i un altell per a la zona d’oficines. Les escales prefabricades per accedir a aquest espai han estat fabricades i subministrades per Pujol.

Per a l’estructura de la coberta de les diferents construccions s’han utilitzat peraltades I40 d’entre 20 – 26 metres de longitud i per a la nau de major superfície s’han emprat una peraltada I80 de gairebé 40 metres.

Un altre aspecte destacable en l’execució d’aquest projecte és que la cimentació s’ha realitzat amb peikkos a causa de la rudesa del terreny.

Finalment, pel que fa a l’exterior de les naus, es va optar per panells d’àrid vist blanc a la zona dels molls de càrrega i a la resta es va realitzar amb panells horitzontals de formigó llis.

Fotografías