NOTíCIA

09 juny 21 Més d’una dècada donant suport a la gestió integral de residus amb TIRGI

Pujol ha donat suport a TIRGI en totes les fases d’expansió de l’empresa, creant per ells més centres de treball.

Tècniques i Recuperacions del Gironès SL, TIRGI, es constitueix l’any 1999 com una empresa privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, amb dos visions principals. La primera, oferir serveis empresarials en la gestió integral de residus i serveis mediambientals. La segona, oferir serveis assistencials millorant la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió social. I ho fan mitjançant el treball, ja que TIRGI duu a terme la contractació de persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o afectades amb trastorns mentals de severa intensitat.

L’objectiu per tant, es crear llocs de treballs estables, sostenibles, ajustats a les seves capacitats i a les demandes del mercat, tot gestionant de forma eficient els residus i protegint el medi ambient.

TIRGI ha esdevingut al llarg d´aquests anys una empresa experta en la gestió de residus per a tot tipus d’empreses i sectors. La seva activitat inclou tots els processos: emmagatzematge, recollida, transport, separació, valorització i reciclatge.

TIRGI és a més una empresa de proximitat, amb diferents centres de treball que poden donar cobertura a pràcticament tot Catalunya. Són precisament aquests centres de treball els que Prefabricats Pujol ha anat creant per ells des de fa més d’una dècada. Als centres de Parets del Vallès, Riudellots, Celrà o Vilablareix, Pujol sempre ha estat al seu costat per donar solució a les seves necessitats.