NOTíCIA

14 nov. 18 Pujol participa en l’ampliació d’una nova granja de bestiar porcí

L’empresa de bestiar porcí Ganados Gili ha ampliat les seves instal·lacions per tal d’acollir un complex amb un total de 2.500 truges mares

Aquest complex ubicat al terme municipal de Llardecans, a la província de Lleida, compta amb una superfície de 12.000 m². L’empresa es dedica bàsicament a la producció i comercialització de bestiar porcí entre diverses explotacions pròpies i altres explotacions sota el sistema d’integració. A més, disposen d’una fàbrica de pinsos en la que fabriquen l’aliment dels seus animals i comercialitzen part de la seva producció.

La tasca de Prefabricats Pujol a l’hora d’emprendre l’ampliació d’aquesta granja ha consistit en ocupar-se tant de la fabricació com del subministrament de les diferents peces prefabricades de formigó que la componen, aconseguint així una nau de 220 metres de llarg amb una robustesa i una presència característiques d’aquest tipus de construccions amb l’empremta i personalitat de Pujol.